PANİK ATAK

Sık sık ölecekmiş korkusuyla birlikte çarpıntı, solunum sıkıntısı ve titreme gibi nedenlerle acil servise yakınlarıyla beraber başvuran ve onları da korkutan birinde yapılan tetkikler hep normal ise her seferinde acil servise koşmak ve tetkik yaptırmak yerine Panik Atak olabilir mi diye düşünmek gerekir. Panik Atak ile ilgili sorularıma Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Sevilay Özcan’ın yanıtları;

1-Panik atak nedir?

Beklenmedik anlarda ortaya çıkan çarpıntı, solunum sıkıntısı, terleme, titreme, sanki bir şey olacak ve ölecekmiş hissiyle gelen, yaklaşık 30 dakika içinde kendi kendini sonlandıran bedensel duyumların felaketleştirilmesi sonucu ortaya çıkan ataklardır. Bu ataklar kalp krizini taklit edebileceği gibi acil başvurusuna neden olan inme gibi fiziksel hastalıkları taklit eden psikolojik nedenli ataklardır.

2-Neden ortaya çıkar?

Panik bozukluk, kaygı bozukluklarının bir alt grubudur. Masum bedensel belirtilerin felaketleştirilmesi ataklara neden olur.

3-Tedavisinde neler yapılmalıdır, tedavi başarısı nedir?

Hem ilaçlar hem de Bilişsel davranış terapileri tedavide kullanılır ve son derece etkin tedavi gücü vardır.

4-Panik atağı neler tetikler?

Yorgunluk, kaygıyı arttıran olaylar, kan şekeri ve tansiyon düşmesi, hızlı nefes alıp verme vb. atağı tetikleyebilir.

5-Panik atak öldürür mü yada kişi delirir mi?

Panik ataklar panik atağı yaşayan kişiyi çok korkutur ancak öldürmez.

6-Atak sırasında hastalara ne yapmasını önerirsiniz?

Öncelikle acil baş vuruları önlenmelidir. Ataktan korkmamak ve sonlanmasını beklemek ve bu esnada bedensel duyumları ile ilgili çarpık değerlendirmelerinin yerine doğruları koymaya çalışmak önemlidir. Ayrıca bu hastalıkta sık olarak görülen güvenlik oluşturucu davranışları da ortadan kaldırmaya çalışmak gerekir.

7– Daha ciddi psikiyatrik Hastalıklara dönüşür mü?

 Hayır, ancak depresyon, şizofreni ve Bipolar bozukluk gibi daha ağır psikiyatrik hastalıklara eşlik edebilir.

Menü