Tıp Mühendisliği Bölümü Karabük ve Acıbadem Üniversitelerinden Sonra, Mustafa Kemal Üniversitesinde Açılıyor

Kurucu Başkanlığını Prof.Dr.Orhan Şen’in yaptığı Türkiye’de ilk defa Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulan Tıp Mühendisliği Bölümü, Acıbadem Üniversitesini takiben  çok yakında Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından açılıyor. Ayrıca Samsun Medikal Kümelenme(www.medikum.org.tr) Tıp Mühendisliği Bölümünün Samsunda açılması için yoğun çaba sarfediyor.

  • Tıp Mühendisliği; tıp, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, fizik, kimya vb. disiplinler arası çalışma alanına sahip olup değişik alanlarda tıpla alakalı cihazların tasarımı, üretimi ve işletilmesi, malzemelerin araştırılması ve sentezlenmesi ve sistemlerin tasarlanması ile ilgilenmektedir.
  • Tıp mühendisleri hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde kullanılacak yeni teknik ve cihazların geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar.
  • Tıp Mühendisliği; sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümü ve gereksinimlerinin karşılanması için gerekli tanı, tedavi ve araştırma amacıyla kullanılan aygıt ve biyomalzemelerin mühendislik uygulamaları ile geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanılmasını hedefleyen bir mühendislik dalıdır.
  • Tıp Mühendisliği, tıpla birlikte, biyoloji, fizik, kimya, makine, elektrik elektronik ve bilgisayar gibi mühendislik alanlarıyla işbirliği içinde çalışmayı sağlayan interdisipliner bir alandır.
  • Programın bulunduğu güçlü Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri kadrosu, tıbbi simülasyon merkezi (CASE) ve ileri teknolojik donanımlı kampüsü ile alanında etkin Tıp Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  • Temel amacı hastanın sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak olan, akademik bilimleri, klinik ve endüstri alanlarını bir araya getiren, bu mühendislik dalı hızla gelişmekte ve istihdam edilecek Tıp Mühendisi ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
  • Tıp Mühendisliği Bölümü,  Özellikle son yıllarda akıllı malzemeler, matematiksel modellemeler ve medikal simülasyon sistemlerinin tasarımları öncelik kazanmaya başladığından, Tıp Mühendisliği Bölümü bu alanlarda gerçek problemlerin çözümünü ele alarak tasarlayan, üretimini yapabilen mühendisleri yetiştiren bölüm olacaktır
  • Bu programının benzer programlardan en önemli farkı ise mühendislik bilgisinin klinikle ilişkilendirilerek  kazandırılmasıdır. Böylelikle mesleki yaşamda klinikte tıbbi cihazlar ve malzemeler konusunda yaşanabilecek potansiyel sorunlar konusunda daha deneyimli olmak ve konulara doğru açılardan yaklaşım sağlanmış olacaktır. Özellikle CASE adı verilen medikal simülasyon merkezi sanal bir hastane olarak dizayn edildiğinden, bu merkezde  birçok tıbbi cihazın klinikte kullanım endikasyonları hakkında bilgiler verilmektedir.Eğitim esnasında hem tıbbi cihazların pratikteki kullanımlarını, hem de  tıbbi cihazlardaki problemlerin hasta üzerinde ne gibi sonuçlar doğurabileceğini hasta simülatörleri yardımıyla öğrenilmesi  sağlanacaktır.
  • Klinik bilgilerle harmanlanmış bir mühendislik eğitimi alınması konuya hakimiyeti arttıracağı gibi aynı zamanda tıbbi malzeme ve cihazların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi alanlarında faaliyet gösteren firmalar tarafından tercih edilen yetişmiş iş gücü olması  sağlanacaktır.. Mesleki sorumluluğu konusunda farkındalığı olan, bilgi açısından donanımlı ve saha tecrübesine sahip Tıp Mühendisleri olarak yetiştirilmesi en önemli amaçtır.Acıbadem(http://www.acibadem.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulte/muhendislik/tip/Sayfalar/bolum-hakkinda.aspx) ve Karabük (http://muh.karabuk.edu.tr/tip/?page=generalinfo&no=1)ve Üniversitesinde   açılan TIP MÜHENDİSLİĞİ  bölümünün  ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
  • Günümüzde  ; Karabük Üniversitesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Türkiye’nin ilk Tıp Mühendisliği olan bölümümüzün öğrencileri 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıl akademik eğitim almaktadırlar. %30 İngilizce ağırlıklı olmak üzere öğretim yapan bölümümüz 80 adet 1. öğretim ve 80 adet 2. öğretim olmak üzere toplam 160 öğrenci kontenjanına sahiptir. Ayrıca 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan %100 İngilizce I. öğretim programımız 70 öğrenci kontenjanına sahiptir.
Menü