1.  Göçer Aİ, İldan F, Tuna M, Şen O, Erman T, Zorludemir S, Çetinalp E, Karadayı A. Flow Cytometry İle Meningiomların Biyolojik Davranışlarının Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2000.

2.  Erman T, Göçer Aİ, İldan F, Tuna M, Şen O, Karadayı A. Gergin Omurilik Sendromları. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2000.

3.  İldan F, Göçer Aİ, Tuna M, Erman T, Şen O, Polat S, Çetinalp E. Orta Serebral Arter Oklüzyonunda Nimodipin Öncü Tedavisinin Na+-K+ / Mg+2 ATPaz, Ca+2, Ca+2 / Mg+2 ATPaz, Lipid Peroksidasyonu ve Erken Ultrastrüktürel Bulgular Üzerine Etkileri. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2000.

4. Tuna M, İldan F, Göçer Aİ, Erman T, Şen O, Polat S, Tamer L, Yıldız Ş, Çetinalp E. Subaraknoid Kanamadan Sonra Geç Nöronal Doku Hasarını Önlemek İçin İnos İnaktivasyonunda IL-6 Antagonistinin Rolü. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2000.

5.  Özerdem Ö, Şen O, Anlatıcı R, Erdoğan B, Aydın MV, Borman H. Kranial Defektlerin Onarımında Galeo-osteal Fleb Kullanımı.23.Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi İstanbul, 2001.

6. Yıldırım T, Barutçu Ö, Yoloğlu Z, Erdoğan B, Pourbagher MA, Şen O. Kalvaryal Lezyonlarda Radyolojik Bulgular. 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.

7. Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Bavbek M. Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi,Antalya, 2001.

8.  Aydın MV, Şen O, Erdoğan B, Caner H, Altınörs N. Lomber Diskin Posterior Epidural Migrasyonu Sonucu Gelişen Cauda Equina Sendromu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2001.

9.  Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Caner H, Altınörs N. Meningiomalarda Flowcytometric DNA Analizinin PCNA, Ki-67 ile ve Histopatolojik Tanılarıyla Korelasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2001.

10.  Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Erman T. Primer İntraosseos Menenjiom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2001.

11. Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Caner H, Altınörs N. Gebelikle Birlikte Seyreden Serebellar Hemanjiyoblastom: Olgu Sunumu.Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2001.

12.  Erdoğan B, Aydın MV, Şen O, Caner H, Bavbek M, Altınörs N.  Torakal ve Lumbal Vertebra Kırıklarında Kombine Anterior-Posterior Yaklaşım ve Korpektomi Kafesleri. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2001.

13.  Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Bavbek M, Altınörs N, Bircan S, Yıldırım T. Posterior Fossa Tüberkülomu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2001.

14.  Ozerdem OR, Şen O, Anlatıcı R, Erdoğan B, Aydın V, Borman H. Kranial Defektlerin Onarımında Galeo-Osteal Flep Kullanımı.23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2001.

15.  Sen O, Aydın MV, Erdogan B, Atalay B, Kayaselçuk F. Polikistik Böbrek Hastalığı ve Karaciğer’ de Multipl Kist ile Birlikte Seyreden İntrakranial Malign Hemangioperisitoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

16.  Erdogan B, Anlatıcı R, Şen O, Aydın MV, Ozerdem ÖR. Pediatrik Kranioplastide Osteogaleal Flep Uygulanması. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

17.  Sen O, Aydın MV, Erdogan B, Atalay B. Nadir Görülen V-P Şant Komplikasyonu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

18.  Şen O, Aydin MV, Erdogan B, Atalay B. Kafatası Tümöral Lezyonlarının Ayırıcı Tanısı. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

19.  Ozel S, Şen O, Aydın MV, Erdoğan B. Spinal Kitle İzlenimi Veren Lomber İntradural Disk Hernisi: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

20.  Şen O, Erdoğan B. Aydın MV, Anlatıcı R, Özerdem ÖR, Kayaselçuk F. Kranial Metastaz ile Seyreden Folliküler Tiroid Karsinomlu Bir Olgunun Analizi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

21.  Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Atalay B. Tekrarlayan V-P Şant Disfonksiyonu Olan Hastalarda Programlanabilir V-P Şant Uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

22.  Şen O, Erdoğan B, Kahveci S, Aydın V, Bavbek M, Atalay B. Kafa Travmasına Bağlı Gelişen Hemisferik Serebrocasküler Venöz Tromboz: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

23.  Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Atalay B, Kayaselçuk F. Hızlı Büyüyen ve Nadir Lokalizasyonlu Spinal Osteokondroma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

24.  Şen O, Erdoğan B, Aydın MV, Atalay B. Ekstrüde Lumbal Disk Fragmanının Posterior Epidural Migrasyonu: 3 Olgu Sunumu.Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

25.  Erdoğan B, Şener L, Caner H, Aydın M, Atalay B, Şen O, Çekinmez M, Hastürk AE, Altınörs N. Asemptomatik Seyreden; Bilateral Serebellar Hemangioblastoma, Sürrenal Kitle ve Pankreas Kistleri ile Birlikte Görülen Von Hippel-Lindau Hastalığı: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Belek-Antalya, 2003.

26.  Erdoğan B , Şener L,  Bal N, Aydın M, Şen O,  Atalay B, Çekinmez M,  Hastürk A,  Altınörs N. Hızlı Ossifikasyon ve Kalsifıkasyon Gösteren Epidural Hematoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Belek-Antalya, 2003.

27.  Şener L, Erdoğan B, Aydın M, Şen O, Atalay B, Çekinmez M, Altınörs N. Multi-Loküle Beyin Absesinin “CT Eşliğinde Perkütan Ponksiyon ve Tekrarlanan Drenaj-İrrigasyon” Yöntemiyle Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi,Belek-Antalya, 2003.

28.  Şener L, Erdoğan B, Şen O, Aydın M, Atalay B, Çekinmez M, Altınörs N, Sevük M. Kitle  Lezyonunu  Taklit  Eden Lumbar Posterior  Epidural   Disk herniasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Belek-Antalya, 2003.

29.  Erdoğan B,  Şen O, Şener L, Aydın M, Atalay B, Çekinmez M, Hastürk A,  Caner H, Altınörs N. Servikal Vertebra Lokalizasyonlu Dev Hücreli Tümör: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Belek-Antalya, 2003.

30.  Atalay B, Çekinmez M, Erdoğan B, Şen O, Aydın V, Bavbek M, Caner H, Altınörs N. Servikal Spondiloz ve Disk Hernilerine Anterior Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Belek-Antalya, 2003.

31.  Aydın V, Şen O, Erdoğan B, Şener L, Çekinmez M. Pediatrik Hastada Lumbal Disk Hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Belek-Antalya, 2003.

32.  Aydın V, Şen O, Erdoğan B, Şener L, Çekinmez M. Travmatik Atipik Spinal Subdural Hematom. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Belek-Antalya, 2003.

33. Giray S, Şen O, Aydın V, Karataş M, Kızılkılıç O, Arlıer Z, Erdoğan B. Subakut Subdural Kanamaya Sekonder Parkinsonizm: İki Olgu Sunumu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek-Antalya, 2003.

34. Şen O, Caner H, Aydın MV, Erdogan B, Özen Ö, Çekinmez M, Hastürk EA, Altınörs N. Deneysel Subaraknoidal Kanama Modelinde Mexilitin’in Endotelial Apoptozis ve Lipid Peroksidasyon Düzeyi Üzerine Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2004.

35. Şener L, Erdoğan B, Kılıç D, Şen O, Aydın MV, Hastürk EA, Altınörs N. Torakal Kompresyon Kırığı Bölgesinde Gelişen Multiple Myeloma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2004.

36. Şener L, Erdoğan B, Kılıç D, Caner H, Şen O, Aydın MV, Hastürk EA. Spinal Kanala Uzanım Gösteren Posterior Mediastinal Kondrosarkom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2004.

37. Şen O, Kayaselçuk F, Yalçın Ö, Erdoğan B, Aydın MV, Şener L, Hastürk EA, Altınörs N. Yaşlı Bir Hastada Spinal Disrafizm İle Birlikte Lumbosakral Kutanöz Meningioma. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2004.

38. Şener L, Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Hastürk EA, Çetinalp E, Altınörs N. İntradural İntramedüller Meme Karsinomu Metastazı: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2004.

39. Şener L, Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Hastürk EA, Gökçe C, Altınörs N. Mediastinal Tümör, Hemoptizi Ve Fatal Serebral Hava Embolisi: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2004.

40. Aydın V, Çekinmez M, Tufan K, Kızılkılıç O, Kayaselçuk F, Şen O, Altınörs N. Pankreas Adenokarsinomuna Bağlı Kranyum Metastazı. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2005.

41. Şener L, Çekinmez M, Erdoğan B, Aydın V, Şen O, Çalışaneller T, Özdemir Ö, Caner H, Altınörs N. Proptozise Neden Olan Dev Frontal Sinüs Mukoseli. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2005

.

42. Aydın MV, Şen O, Bolat F, Tufan K, Çekinmez M, Kızılkılıç O, Erdoğan B, Caner H, Altınörs N. Torakal Vertebrada Yerleşim Gösteren Primer Amiloidoma. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2005.

43. Tufan K, Şener L, Çekinmez M, Erdoğan B, Aydın MV, Şen O, Caner H, Altınörs N. Enfekte Lumbosakral Dermoid Kiste Sekonder İntramedüller Abse, Holokord Siringomiyeli ve Tetraparezi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2005.

44. Şener L, Çekinmez M, Tufan K, Erdoğan B, Aydın MV, Şen O, Çalışaneller T, Özdemir Ö, Caner H, Altınörs N. Semptomatik Dev Sakral Perinöral Kist. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2005.

45. Çekinmez M, Tufan K, Şen O, Aydın MV, Şener L, Erdoğan B, Atalay B, Cemil T, Caner H, Altınörs N. Travmatik olmayan Atlanto-Aksiyel Subluksasyon: Grisel Sendromu. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2005.

46. Şener L, Tufan K, Çekinmez M, Erdoğan B, Aydın MV, Şen O, Çalışaneller T, Caner H, Altınörs N. Spinal Kanala Uzanan Torakal Vertebra Kondromiksoid Fibroma Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Kemer- Antalya, 2005.

47.  Sarıca F B, Çekinmez M, Tufan K, Kızılkılıç O, Şen O, Erdoğan B, Altınörs M N. Distal posterior serebral arter mikotik anevrizma: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007 Aksu, Antalya. Tartışmalı poster sunum.

48.  Çekinmez M, Tufan K, Sarıca F B, Giray S, Kızılkılıç O, Şen O, Erdoğan B, Altınörs M N. Charcot- Marie- Tooth sendromuna bağlı nadir görülen bir düşük ayak olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

49.  Tufan K, Çekinmez M, Sarıca F B, Alkan Ö, Erdoğan B, Şen O, Altınörs N. Semptomatik dev basit epitelyal kist: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

50.  Sarıca F B, Tufan K, Çekinmez M, Kızılkılıç O, Şen O, Erdoğan B, Altınörs M N. Gebelik döneminde görülen

supratentorial primitif nöroektodermal tumor: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

51.  Çekinmez M, Tufan K, Sarıca F B, Şen O, Erdoğan B, Şener L, Altınörs M N. İlk bulgusu belağrısı olan akciğer nöroendokrin tümörünün paravertebral adale metastazı. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

52.  Sarıca F B, Tufan K, Çekinmez M, Kızılkılıç O, Şen O, Erdoğan B, Altınörs M N. Asemptomatik dev fuziform internal karotid arter anevrizması: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

53.  Sarica F B, Tufan K, Çekinmez M, Şen O, Altınörs MN. Minör travma sonrası gelişen izole sevikal spinöz proçes fraktürü (Clay Shoveler’s fraktür): Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

54.  Sarica F B, Tufan K, Çekinmez M, Şen O, Altınörs M N. Çocuk hastada gözlenen normal volümlü hidrosefali: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

55.  Sarica F B, Şen O, Tufan K, Çekinmez M, Altınörs M N. Çocuk hastada gözlenen    post-travmatik leptomeningeal kist olgusu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

56.  Sarica F B, Tufan K, Çekinmez M, Şen O, Altınörs M N. İleri yaşta nadir gözlenen ganglioglioma olgusu: Olgu sunumu.  Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.

57.  Çekinmez M, Çekinmez E K, Tufan K, Sarica F B, Şen O, Altınörs M N. İnsidental olarak bulunan ilk Dyke Davidoff Masson sendromu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum

58.  Çekinmez M, Tufan K, Sarica F B, Şen O, Çekinmez E K, Altınörs M N. Geç tip K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanamalar. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008 Aksu, Antalya. Elektronik poster sunum.