1.   Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Yıldırım T, Bircan S. Posterior Fossa Tuberculoma: Case Report. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 363-366.

2.  Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Caner H, Altınörs N. Microendoskopic Diskektomi (MED). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 294-297.

3.  Şen O, Aydın MV, Erdoğan B. Chiari I Malformasyonu ve Güncel Tedavi Yöntemleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 342-346.

4.  Şen O, Aydın MVErdoğan B. Başarısız Bel Sendromu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 315-318.

5.  Aydın MV, Şen O, Attila G, Erdoğan B, Bağdatoğlu H, Polat S, Hacıyakupoğlu S. Subaraknoid Mesafedeki Kan ve Demirin; Beyin, Serebrovasküler ve Kranial Sinir Dokularında Yaptığı Değişikliklerin Işık Mikroskopi, Elektron Mikroskopi ve Biyokimyasal Düzeyde İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 285-293.

6.  Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Erman T, Bavbek M. Primer İntraosseöz Meningiom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2001; 11 : 126-129.

7.   Sen O, Aydın MV, Erdoğan B, Yıldırım T, Caner H. Cauda Equina Syndrome Caused by Posterior Epidural Migration Of an Extruded Lumbar Disc Fragment .Turkish Neurosurgery, 2001; 11 : 108-110.

8.  Erdoğan B, Bavbek M, Altınörs N, Aydın MV, Sen O, Ağıldere M, Caner H. Cervical Intramedullary Lipoma not Associated with Spinal Dysraphism: Case Report. Turkish Neurosurgery, 2002; 12 : 46-49.

9.   Erman T, Göçer Aİ, Tuna M, Sen O, İldan F, Hacıyakupoğlu S. Unusual Craniocerebral Penetrating Injury: Case Illustrations.Turkish Neurosurgery, 2002; 12: 135-137.

10. Şen O, Kayaselcuk F, Zorludemir S, Aydın MVErdogan B. Meningiomlarda Histopatolojik Tanının Flovsitometrik DNA Analizi, PCNA ve Ki-67 ile Korelasyonu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2002; 12 : 48-53.

11.  Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Kayaselçuk F, Yıldırım T. Hızlı Büyüme Gösteren Nadir Lokalizasyonlu Spinal Osteokondroma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2002; 12 : 176-176.

12.  Aydoğan N, Pelit A, Kahveci S, Şen O, Yıldırım T, Aydın P. Bir asimetrik nistagmus olgusu. Oftalmoloji Dergisi.

13.  Aydın MV, Sen O, Erdoğan B, Çekinmez M, Hacıyakupoğlu S. Lumbar Disc Herniation In A 12-Year-Old Patient: Short Report.Turkish Neurosurgery, 2003; 13: 113-114.

14. Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Yılmazer C, Atalay B, Çekinmez M, Altınörs N. Endoskopik Transnazal Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003; 1 : 30-34.

15. Erdoğan B, Caner H, Aydın MV, Sen O, Atalay B, Altınörs N. The History and Development of Microendoscopic Discectomy for Lumbar Disc Herniations. Journal of Neurological Sciences, 2003; 20 : 74-81.

16.  Erdoğan B, Aydın MV, Şener L, Sen O, Tarım MA, Bolat F, Ulusan Ş. Von Hippel-Lindau’lu bir hastada serebellar hemangioblastomlar. Olgu sunumu. (Cerebellar hemangioblastomas in a patient with von Hippel-Lindau disease. Case reportJournal of Neurological Sciences[Turkish]. 2004; 21(2): 117-121.

17.  Sen O, Aydın MV, Altınörs N, Erdogan B, Kayaselçuk F, Kızılkılıç O. Recurrent tumor or radionecrosis. Turkish Neurosurgery, 2004; 14(1-2): 41-44.

18. Sarica FB, Erdoğan B, Tufan K, Cekınmez M, Kizilkiliç O, Sen O, Altinörs MN. Endovascular Treatment of Primary Infectious Aneurysm in Childhood: A Case Report. Turk Neurosurg. 2008;18(1):47-51.

19.  Sarica FB, Cekınmez M, Tufan K, Erdoğan B, Sen O, Altinörs MN. A Rare Case of Massive NF1 with Invasion of Entire Spinal Axis by Neurofibromas: Case Report. Turk Neurosurg. 2008;18(1):99-106.